top of page

POSTUROLOGIA

La posturologia clínica consisteix en estudiar el sistema postural fi (SPF) o el síndrome de deficiència postural.

Una persona es manté de peu gràcies a un conjunt de lleus oscil·lacions constants i el sistema postural s'ocupa de captar les variacions de la posició del cos respecte l'entorn. Per fer-ho necessita l'ajuda d'exocaptors (ulls, boca, peus i oïda) i endocaptors (sistema propioceptiu, articulació temporo-mandibular, músculs oculomotors...).

Així doncs, la posturologia clínica busca l'etiologia de la disfunció a través d'uns tests específics i la tracta mitjançant un treball multidisciplinar tenint en compte tots els captors posturals implicats. És per això que és important comptar amb la col·laboració de cada especialista (odontoposturòleg, podoposturòleg, optoposturòleg, etc) per poder abordar la disfunció des d’una globalitat ja sigui utilitzant plantilles posturals, ALPHs, prismes posturals o PNS (posturoteràpia neuro-sensorial).

Cal destacar el minimalisme del tractament en posturologia ja que consisteix en donar petites informacions per intentar regular el sistema postural fi. 

La part de teràpia manual consisteix en l'ús de la posturoteràpia neuro-sensorial (PNS), és un tractament purament informacional que a través de petits estímuls al lloc i moment precís (molt subtils) poden generar-se grans canvis. Consisteix en un sistema basat en la jerarquització: tensions emocionals, sistema vascular, sistema visceral, neural i finalment músculo-articular.

bottom of page