POSTUROLOGIA

La posturologia s'encarrega d'estudiar el sistema postural fi o el síndrome de deficiència postural. Una persona es manté de peu gràcies a un conjunt de lleus oscil·lacions constants, el sistema sistema postural s'ocupa de captar les variacions de la posició del cos respecte l'entorn. Per fer-ho necessita l'ajuda d'exocaptors (ulls, boca, peus i oïda) i endocaptors (sistema propioceptiu, ATM, músculs oculomotors...).

Així doncs, la posturologia busca l'etiologia de la disfunció a través d'uns tests específics i la tracta mitjançant un treball multidisciplinar, tenint en compte tots els captors posturals implicats. És per això que és important comptar amb la col·laboració de cada especialista (odontoposturòleg, podoposturòleg, optoposturòleg, etc).

Copyright © 2015 Centre Clínic Font. Tots els drets reservats.

  • Wix Facebook page

CENTRE CLÍNIC FONT

Contacte: 665029525   -  679415717