top of page

Servei de fisioteràpia

El Centre Clínic Font, que inicialment també comptàvem amb el servei de psicologia, ens hem anat especialitzant en la branca de la fisioteràpia per tal d'oferir un millor i més complet tractament en aquest àmbit segons les necessitats de cada persona.

Aixi doncs, comptem amb dos fisioterapeutes però amb metodologies diferents. Una vessant més esportiva, utilitzant més l'electroteràpia, i una altra més global, buscant l'origen del dolor per tal de tractar primerament la causa i posteriorment les adaptacions, ambdues metodologies sempre compten amb l'eina més important; la teràpia manual.

És molt important fer una correcta anamnesis, establir un diagnòstic mitjançant tests i proves diagnòstiques i finalment elaborar el tractament més adequat aplicant les tècniques que siguin necessàries.

bottom of page